دانلود پلاگین Antares Harmony Engine Evo v1.0.0 Air


پلاگین Harmony Engine Evo از برند Antares ابزار افکت کاربردی برای ایجاد هارمونی بر روی وکال می باشد . این محصول سیگنال ورودی را به ۴ لاین تقسیم کرده و پارامتر های جداگانه و ترکیبی برای اعمال تغییرات ارائه می دهد . پلاگین Harmony Engine Evo به آسانی می تواند با تنظیمات مقیاس ، آکورد و کلید به صدای وکال هارمونی اضافه کند و شما می توانید با استفاده از midi به تغییر آنها بپردازید .