دانلود VST وی اس تی بادی چوبی Auddict Master Solo Woodwinds Bundle KONTAKT


پکیج VST وی اس تی Master Solo Woodwinds Bundle  از Auddict حاوی ۵ VST وی اس تی بادی چوبی این برند می شود که ساز های بادی چوبی solo flute, piccolo, oboe, clarinet و bassoon را با بهره گیری از ۷۰۰۰۰ سمپل شبیه سازی می کند . محصولات موجود در پکیج VST وی اس تی Master Solo Woodwinds Bundle طیف گسترده ای از تکنیک ها و حالت های نوازندگی همراه با چند لایه شدت اجرا و موقعیت های میکروفن گذاری مختلف را ارائه می دهند . Master Solo Woodwinds Bundle تحت پلیر کانتکت اجرا می شود . این محصول ارزشمند را از موزیک ساز دانلود کنید. .+ Over 70,000+ WAV files/samples in this instrument alone!
+ Multiple legato modes at varying dynamics
+ Staccatos and shorter Staccatissimos to craft realistic short note passages
+ Intuitive trills function allowing easy playing of any trills/tremolos up to a perfect 5th in width! (seven chromatic notes – C to G for example)
+ Ability to control level of mechanical noises of the woodwind instruments, which also follows your performance


ARTICULATION LIST
+ Legato with recorded vibrato
+ Legato without vibrato
+ Polyphonic/Chord playing with vibrato
+ Polyphonic/Chord playing without vibrato
+ Trills/Tremolos
+ Flutter Tongue
+ Triple Tongue
+ Staccato
+ Staccatissimo
+ Key Noises (able to play in isolation if needed as well)