دانلود VST وی اس تی وکال حماسی Audio Imperia SOLO Boy Soloists v1.0.0 KONTAKT


VST وی اس تی SOLO Boy Soloists از برند Audio Imperia یک بانک صدای وکال حماسی ، سینمایی می باشد. این محصول با همکاری یک وکالیست عضو گروه کر نوجوانان یک بانک صدای اجرای انفرادی وکال حماسی را در اختیار شما قرار می دهد. VST وی اس تی SOLO Boy Soloists تحت پلیر کانتکت اجرا می شود. این محصول ارزشمند را از موزیک ساز دانلود کنید..


 

System requirements: Free KONTAKT PLAYER or KONTAKT FULL v6.6.1