دانلود بانک صدای افکت صوتی حیوانات مزرعه Blastwave FX Animals on the Farm WAV


Animals on the Farm از برند Blastwave FX یک بانک صدای افکت صوتی صدای حیوانات موجود در مزرعه می باشد. این محصول انواع صداهای خوک، بز، گوسفند، مرغ، گاو و … را ارائه می دهد. فرمت فایل های صوتی WAV است. این محصول ارزشمند را از موزیک ساز دانلود کنید..


۶۵ ONE SHOTS