دانلود پکیج تمام محصولات برند Cartel Loops COMPLETE WAV MIDI PRESETS


در این بخش از وب سایت موزیک ساز VST وی اس تی پکیج تمام محصولات برند Cartel Loops  را اماده دریافت کرده ایم. این مجموعه طیف گسترده ای از فایل های آماده سمپل و لوپ را برای تولید موسیقی هیپ هاپ ، رپ ، ترپ ارائه می دهد. همچنین برخی از محصولات دارای فایل های MIDI و پریست های آماده هستند. فرمت فایل های صوتی WAV است. این محصول ارزشمند را از موزیک ساز دانلود کنید..


Cartel Loops Trap Toons WAV
Cartel Loops We Trust MULTiFORMAT
Cartel Loops Wave Culture WAV
Cartel Loops Trap Ammo WAV
Cartel Loops Tears MULTiFORMAT
Cartel Loops RnB Guitars WAV
Cartel Loops Plaque MULTiFORMAT
Cartel Loops No Love WAV
Cartel Loops Moog Shots WAV
Cartel Loops MIDI Box MULTiFORMAT
Cartel Loops MIDI Box MULTiFORMAT
Cartel Loops Insomnia for Omnisphere 2
Cartel Loops Inferno MULTiFORMAT
Cartel Loops Ethnic Vocals MULTiFORMAT
Cartel Loops Depth WAV
Cartel Loops Chronos WAV
Cartel Loops Anarchie WAV
Cartel Loops Afro Pop and Rhytms MULTiFORMAT
Cartel Loops 808 Shots WAV
Cartel Loops Yosemite WAV
Cartel Loops West Is Back WAV
Cartel Loops Secret Genius MULTiFORMAT
Cartel Loops Rogue WAV
Cartel Loops No Talk MULTiFORMAT
Cartel Loops Mood Guitars WAV
Cartel Loops Feeling WAV
Cartel Loops ABC WAV
Cartel Loops Late Night Melodies WAV
Cartel Loops Elements Stem Kit WAV MIDI
Cartel Loops Dat Way Stem Kit WAV MIDI
Cartel Loops Dark Angel Drumkit WAV
Cartel Loops Butterfly Sample Pack WAV
Cartel Loops Blue Face Construction KIts WAV MIDI
Cartel Loops Astro Guitarz 2 Sample Pack WAV
Cartel Loops Astro Guitarz Sample Pack WAV
Cartel Loops – Guitar Loops Vol.2 WAV
Cartel Loops Love Keys Vol.2 WAV
Cartel Loops The Legends WAV
Cartel Loops The Legacy WAV
Cartel Loops Upstage WAV
Cartel Loops Evolution WAV MiDi FLP
Cartel Loops Revenge (Loop Kit) WAV
Cartel Loops Black Throne Vol 2 WAV MiDi
Cartel Loops Black Throne WAV MiDi
Cartel Loops 808 Gang WAV MiDi
Cartel Loops Vocal Shotz WAV
Cartel Loops SKULPTUR WAV
Cartel Loops Generation Sylenth Bank
Cartel Loops Generation WAV MiDi
Cartel Loops EvryBody Looking WAV MIDI
Cartel Loops OCTOBER 3 WAV MiDi
Cartel Loops OCTOBER 2 WAV MiDi
Cartel Loops OCTOBER WAV MiD
Cartel Loops OCTOBER For LENNAR DiGiTAL SYLENTH1

افزوده شده در تاریخ ۸٫۱۰٫۲۰۲۱ :

Cartel Loops Masterpiece Theory WAV
Cartel Loops Midi Box Vol.3 WAV MIDI
Cartel Loops Modus Operandi WAV MIDI
Cartel Loops Quality Drums WAV
Cartel Loops Ski Library for Sylenth1
Cartel Loops Stoner Season Vol 1 WAV MIDI
Cartel Loops Stoner Season Vol 2 WAV MIDI
Cartel Loops Tears 2 WAV MIDI
Cartel Loops Ultimate Pianos WAV
Cartel Loops Ancient Theory WAV
Cartel Loops Skyfall 2 WAV
Cartel Loops Skyfall WAV
Cartel Loops The Pills WAV
Cartel Loops Lover Boy WAV
Cartel Loops Love Keys WAV
Cartel Loops Stoner Loops WAV
Cartel Loops Pegase WAV
Cartel Loops Drunk Keys 2 WAV
Cartel Loops No Flexx WAV
Cartel Loops Burning Voxes WAV
Cartel Loops Billboard WAV
Cartel Loops Another One WAV
Cartel Loops Premium Guitars WAV
Cartel Loops Synergy WAV
Cartel Loops Priori WAV
Cartel Loops Vocal Chops WAV
Cartel Loops Juice Guitars WAV
Cartel Loops Foreign Drip WAV
Cartel Loops Jupiter WAV
Cartel Loops Justice WAV
Cartel Loops Vox Sauce WAV
Cartel Loops Spring Notes WAV
Cartel Loops Sounds Library Volume 2 WAV
Cartel Loops Sounds Library Volume 5 WAV MiDi
Cartel Loops Sounds Library Volume 4 WAV
Cartel Loops September Notes WAV
Cartel Loops Producer Gems WAV MiDi
Cartel Loops Guitar Strap 1-3 WAV
Cartel Loops Pink Hndrx 2 WAV
Cartel Loops Pompeii Guitars 2 WAV
Cartel Loops Pompeii Guitars 3 WAV
Cartel Loops Wave Gods WAV MiDi FL STUDiO PROJECT
Cartel Loops Woo Boyz WAV MiDi
Cartel Loops Yellow Tape WAV MiDi
Cartel Loops Trap Life WAV
Cartel Loops Virgil WAV MiDi
Cartel Loops The Sampler WAV MiDi
Cartel Loops Jungle Part 1 WAV MiDi
Cartel Loops Road 2 Goat WAV MiDi
Cartel Loops Rager WAV MiDi
Cartel Loops Off Da Rip WAV MiDi
Cartel Loops Payback WAV
Cartel Loops On My Grind WAV MiDi
Cartel Loops On Me WAV MiDi
Cartel Loops On Me 3 WAV MiDi
Cartel Loops Versality WAV MiDi
Cartel Loops Miracle WAV
Cartel Loops Midnight Samples WAV MiDi
Cartel Loops Lo-Fi Beats WAV MiDi
Cartel Loops Banger King WAV
Cartel Loops Isolation WAV MiDi
Cartel Loops Life Is Good WAV MiDi
Cartel Loops Late Night WAV MiDi
Cartel Loops Ill Samples 2 WAV MiDi
Cartel Loops HUH WAV MiDi
Cartel Loops Holy Geometry WAV MiDi
Cartel Loops Good Vibes WAV
Cartel Loops Good Vibes 2 WAV
Cartel Loops Going Bad WAV MiDi
Cartel Loops Finest Drip WAV
Cartel Loops Finesse WAV MiDi
Cartel Loops Finesse 2 WAV MiDi
Cartel Loops Empires WAV MiDi
Cartel Loops Drip Baby WAV MiDi
Cartel Loops Drip Baby 2 WAV MiDi
Cartel Loops Drillus Ominous WAV MiDi
Cartel Loops Blue Tape WAV MiDi
Cartel Loops Detroit WAV MiDi
Cartel Loops Caesar WAV MiDi
Cartel Loops Blue Face 2 WAV MiDi
Cartel Loops Blind WAV MiDi
Cartel Loops Believe WAV MiDi
Cartel Loops Baby Talk WAV MiDi
Cartel Loops Baby Talk Volume 2 WAV MiDi
Cartel Loops Afrohall WAV MiDi
Cartel Loops Afrohall 2 WAV MiDi
Cartel Loops Anarchie For LENNAR DiGiTAL SYLENTH1
Cartel Loops Drum Cartel WAV MiDi
Cartel Loops MISVK WAV MiDi SYNTH PRESETS
Cartel Loops MISVK Volume 3 WAV MiDi SYNTH PRESETS
Cartel Loops Voices WAV MiDi
Cartel Loops 808 Madness WAV MiDi
Cartel Loops 808 Madness Volume 2 WAV MiDi
Cartel Loops Champions WAV MiDi
Cartel Loops Champions Volume 2 WAV MiDi
Cartel Loops Trap Advisor 2 WAV MiDi
Cartel Loops Never Look Back 2 WAV MiDi
Cartel Loops They Forgot WAV MiDi
Cartel Loops Rare Sound WAV MiDi
Cartel Loops Ritual Volume 1-3 WAV
Cartel Loops Chaotic Vibes 1-2 WAV
Cartel Loops Mantra WAV MiDi
Cartel Loops 5 A.M WAV
Cartel Loops Plug Walk WAV MiDi
Cartel Loops Mefisto For SPECTRASONiCS OMNiSPHERE 2
Cartel Loops Mad Mood WAV MiDi
Cartel Loops Lo-Fily Beats WAV MiDi
Cartel Loops Ghetto Sauce WAV MiDi
Cartel Loops Ghetto Sauce Volume 2 WAV MiDi
Cartel Loops Ghetto Sauce Volume 3 WAV MiDi
Cartel Loops Silky Guitars WAV AiFF
Cartel Loops Walking On Air WAV
Cartel Loops Trust WAV MiDi
Cartel Loops Clash WAV MiDi
Cartel Loops The Goat WAV MiDi
Cartel Loops Off The Wall WAV MiDi LENNAR DiGiTAL SYLENTH1
Cartel Loops Stoner Season Volume 3 WAV.MiDi
Cartel Loops Anonym WAV MiDi
Cartel Loops Masterclass WAV
Cartel Loops Arte Et Marte WAV