دانلود VST وی اس تی سینتی سایزر Crumar Performer v1.0.0-V.R


VST وی اس تی Performer از برند Crumar  یک نسخه مجازی از  نوعی سینتی سایزر کلاسیک از نوع polyphonic می باشد. این محصول با مدل ساازی دقیق از نسخه سخت افزاری تولید شده است. این محصول ارزشمند را از موزیک ساز دانلود کنید..Main features:

– Adjustable global and single note tuning.
– Fully polyphonic.
– Realistic control panel with sliders and buttons like the original.
– Accurate simulation of original circuitry.
– Selection for Rev.A and Rev.B filter.
– Selection for the “sustain modification”.
– Built-in adjustable reverb and chorus effect.
– Simulation of pedals effect section including Graphic EQ, Phaser, Flanger and Analog Delay.
– On-screen help tips and readout values.
– Very low memory and CPU power needed.
– Easy MIDI-Learn feature.
– MIDI map import and export feature.
– Bank and program import and export feature.

(Win64; VST3, VST, SAL)