دانلود آموزش FaderPro Nicky Romero Digital Music Masterclass TUTORiAL


در این دوره آموزشی با عنوان Nicky Romero Digital Music Masterclass از برند FaderPro یک دوره آموزشی مسترکلاس از Nicky Romero  می باشد. در این دوره Nicky Romero  به انتقال تجربه در زمینه ساخت موسیقی دیجیتال می پردازد. زبان آموزش انگلیسی است. این محصول ارزشمند را از موزیک ساز دانلود کنید..– More than 50 in-depth chapters in this 3-part masterclass
– Over 7 hours of masterclass content
– Deep-dive into Nicky’s creative & production techniques
– Building beats, writing melodies, sound design & FX
– From starting a song to mixing & mastering
– Created for beginners and advanced producers alike