دانلود VST وی اس تی بادی برنجی Kirk Hunter Studios Kinetic: Brass Motion Engine KONTAKT


VST وی اس تی Kinetic: Brass Motion Engine از شرکت Kirk Hunter Studios یک بانک صدای بادی برنجی Ostinato می باشد. این محصول یک موتور صوتی تولید ریتم های Ostinato با بهره گیری از ساز های بادی برنجی ارکسترال می باشد. این محصول مجموعه ای از الگو های Ostinato احساسی را ارائه می دهد. VST وی اس تی Kinetic: Brass Motion Engine تحت پلیر کانتکت اجرا می شود. این محصول ارزشمند را از موزیک ساز دانلود کنید..
The World’s Most Flexible Ostinato Pattern Brass
– Various “short” samples applied to 4 Brass Sections in ONE Instrument
– Create Sophisticated Patterns with No Musical Theory Training Necessary
– Intelligent Brass Motion Engine
– Bring Motion to Brass With Unparalleled Ease
– Powerful & Intuitive Design
– Dynamic Randomization with Instant Results
– A Brass Instrument Like No Other
– Epic & Cinematic
– Infinite Results
– Instant Brass Rhythms

IMPORTANT NOTE!

to unlock library (thanks to noembryo for this trick):
– open the file “/Data/all_notes_on_brass.nka” in a text editor and change the value of the second line to 500

to reset the uses counter:
– open the file “/Data/all_notes_on_brass.nka” in a text editor and change the value of the second line to 0
or
– delete file “/Data/all_notes_on_brass.nka”

to lock the uses counter:
– set read-only access for all users for the file “/Data/all_notes_on_brass.nka”