دانلود آموزش میکس هیپ هاپ Matthew Weiss Mixing Hip-Hop Bundle TUTORiAL


در این دوره آموزشی همراه Matthew Weiss شده و میکس موسیقی هیپ هاپ را درک کرده و کیفیت پروژه های خود را به سطح بالاتری برسانید . در آموزش فوق با عنوان Mixing Hip-Hop Bundle  در ۲ بخش اصلی میکس بیت و میکس وکال ، به تمام مراحل میکس موسیقی هیپ هاپ پرداخته می شود . این آموزش تصویری و با زبان انگلیسی منتشر شده است . این محصول ارزشمند را از موزیک ساز دانلود کنید. .Mixing Rap Vocals:

 1. Cleaning up a rap vocal
 2. Controlling tone and dynamics
 3. Cleaning and enhancing vocals with EQ
 4. Constructing ambience with reverb & delay
 5. Complete mix walkthrough start to finish
 6. Bonus: Vocal cleanup EQ exercise
 7. Bonus: Tips for producing better vocals

Mixing Hip-Hop Beats:

 1. Setting instrument levels
 2. Automation tips and tricks
 3. Mixing low end bass
 4. Mixing snare drums
 5. Mixing strings and horns
 6. Home mastering tips
 7. Mixing peripheral elements
 8. Bonus: Mixing 808s