دانلود آموزش MixWithTheMasters Inside The Track 42 Tchad Blake TUTORiAL


در این دوره آموزشی از شرکت MixWithTheMasters یک پروژه میکس شده توسط Tchad Blake باز شده و چگونگی میکس آن توضیح داده می شود . Tchad Blake به شما نمایش می دهد چگونه موسیقی “ALL THESE THINGS را میکس کرده است . این دوره آموزشی تصویری و با زبان انگلیسی منتشر شده است . این محصول ارزشمند را از موزیک ساز دانلود کنید..


Part 1
Rough vs. final mix, drum replacement, EQ, flanging, saturation, gating, compression

Part 2
Drum busses, transient control, distortion, EQ, excitement, multi-band compression

Part 3
Bass, guitars, piano, blending, EQ, compression, filtering, modulation, spatial processing

Part 4
Vocal & mix buss processing, plug-ins vs. hardware, sonic contrast, aesthetic


Inside The Track #42 – TCHAD BLAKE
THOMAS DYBDAHL – “ALL THESE THINGS”