دانلود آموزش ساخت موسیقی Slate Academy Edm Track From Scratch Masterclass TUTORiAL


در این دوره آموزشی با عنوان Edm Track From Scratch Masterclass  از برند ر به آموزش ساخت موسیقی EDM پرداخته می شود. در اموزش فوق ساخت یک موسیقی Future Bass از ابتدا تا انتها پوشش داده می شود. زبان آموزش انگلیسی می باشد و نرم افزار استفاده در ان لاجیک پرو و VST وی اس تی پرکاربرد ANA 2 است. این محصول ارزشمند را از موزیک ساز دانلود کنید..• Build an entire Future Bass track from scratch using only the Slate Digital EDM Sample Pack and All Access Pass
• Pick up tons of tips & tricks as we explain everything that goes into creating a production
• Increase your creativity with insight into how the pro’s think when building a track
• Eavesdrop on exactly how producers think when making important mix decisions
• Create larger-than-life recordings with arrangement, mixing, and layering tips
• Download the session right to your DAW & follow along with the class