دانلود VST وی اس تی سینتی سایزر Softube Statement Lead v2.5.9 FiXED-R2R


VST وی اس تی Statement Lead v2.5 از برند Softube  یک سینتی سایزر صداساز لید می باشد. با استفاده از این محصول و امکانات ان می توان به صداسازی لید پرداخت. این محصول دارای طیف گسترده ای از صداهای از پیش طراحی شده است. این محصول ارزشمند را از موزیک ساز دانلود کنید..نسخه ایرادگیری شده جایگزین شد.

FiXED :

“Statement Lead Effects.ssx” was not patched as expected, it sometime tries
to open iLok service and shows error if your computer does not have iLok
Licenser Manager installed. It does not affect the function but we care 🙂

HAPPY NEW YEAR!

* No iLok Driver is required to run.
* Our release loads faster and uses less memory than original.

PLATFORM : WiN64 – SSX/VST/VST3/AAX(MODiFiED)