دانلود پلاگین Softube Weiss Compressor Limiter v2.5.9-R2R


پلاگین Weiss Compressor Limiter v2.5 از برند Softube یک ابزار Compressor و Limiter می باشد. با استفاده از این پلاگین می توان به فشرده سازی و اعمال محدودید و افزایش حجم صدا پرداخت. این محصول ارزشمند را از موزیک ساز دانلود کنید..


HAPPY NEW YEAR!

* No iLok Driver is required to run.
* Our release loads faster and uses less memory than original.

PLATFORM : WiN64 – SSX/VST/VST3/AAX(MODiFiED)